Matsu no Midori

Yamamoto Honke

Matsu no Midori “Junmai Daiginjo”
Junmai Daiginjo

Matsu no Midori “Junmai Daiginjo”

Ceremoniously succulent
$59.00

Sign up to receive special offers and sake inspiration!