Tsuki no Katsura

Masuda Tokubee Shoten

Tsuki no Katsura “Yanagi”
Junmai Ginjo

Tsuki no Katsura “Yanagi”

Epitome of soft and silky Kyoto sake
$55.00
Tsuki no Katsura “Iwai 80”
Junmai

Tsuki no Katsura “Iwai 80”

Celebrating the rice flavors
$38.00
Tsuki no Katsura “Iwaimai” Junmai Daiginjo Nigori
Junmai Daiginjo

Tsuki no Katsura “Iwaimai” Junmai Daiginjo Nigori

Holy grail of nigori
$95.00
Tsuki no Katsura “Heiankyo”
Junmai Daiginjo

Tsuki no Katsura “Heiankyo”

Enjoy it like an ancient royal
$85.00

Sign up to receive special offers and sake inspiration!