Kamotsuru

Kamotsuru Brewing Company

Kamotsuru “Tokusei Gold”
Daiginjo

Kamotsuru “Tokusei Gold”

Find your center with Tokusei Gold
$45.00
Kamotsuru “Itteki Nyukon”
Junmai Ginjo

Kamotsuru “Itteki Nyukon”

Heart and soul of a brewmaster
$33.00
Kamotsuru “Tokubetsu Junmai”
Junmai

Kamotsuru “Tokubetsu Junmai”

Strong but smooth
$27.00
Kamotsuru “Sokaku” Daiginjo, standing in front of a product box
Daiginjo

Kamotsuru “Sokaku”

A daiginjo delight
$120.00

Sign up to receive special offers and sake inspiration!